Svamp- och mossdjur 🍄

Även lite mindre spännande arter får sin plats här. Namnet djur kan var lite vilseledande, men de behövs lika väl för att livet i havet ska florera. Svampdjur är primitiva, flercelliga djur som sitter fast på ett underlag.

Mossdjur ser ut som beläggningar och man hittar de oftast på alger under sommarn.

inga bilder hittades